اولین صبحانه کارآفرینی وایزآپ

اولین صبحانه کارآفرینی وایزآپ

اولین برنامه صبحانه کارآفرینی وایزآپ با حضور جناب آقای دکتر محمدرضا نظری با موضوع راه اندازی کسب و کار در تاریخ پنجم آذر ماه ۱۳۹۲ در کافه لورکا برگزار شد.