دومین صبحانه کارآفرینی وایزآپ

دومین صبحانه کارآفرینی وایزآپ

دومین برنامه صبحانه کارآفرینی وایزآپ با حضور سرکار خانم سیده فاطمه مقیمی با موضوع ایده و چالش های تجاری سازی در تاریخ پانزده دی ماه ۱۳۹۲ در کافه ویسپو برگزار شد.