پنجمین صبحانه کارآفرینی وایزآپ

پنجمین صبحانه کارآفرینی وایزآپ

پنجمین برنامه صبحانه کارآفرینی وایزآپ با حضور جناب آقای دکتر عارف بصیری تهرانی با موضوع شیوه های بازاریابی با سرمایه اندک در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه ۱۳۹۳ در ایل کافه برگزار شد.