ششمین صبحانه کارآفرینی وایزآپ

ششمین صبحانه کارآفرینی وایزآپ

ششمین برنامه صبحانه کارآفرینی وایزآپ با حضور جناب آقای علیرضا امیدوار با موضوع حاکمیت شرکتی و راهبری کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها در تاریخ یک خرداد ماه در کافه ویسپو برگزار شد.