همراهی با ما

چنانچه در زمینه اطلاع رسانی، آموزش و حمایت از کارآفرینی فعالیت می نمایید، وایزآپ علاقمند است تا شما را به دوستان خود معرفی نماید و خوشحال خواهیم شد تا برای دستیابی اهداف متعالی شما، همکاری نماید.

با ما تماس بگیرید!